วิธีการอ่านโน๊ต พื้นฐาน Kalimba คาลิมบา - KalimbaClub


สวัสดีครับ วันนี้ ทีมงาน Kalimba Clube มานำเสนอวิธี อ่านโน๊ตเบื้อต้นของเจ้าเครื่องดนตรีที่เรียกว่า Kalimba กันนะคับ


เราจะเริ่มจากเพลงง่ายพื้นฐานอย่างเพลง Are You Sleeping กันนะคับ

RH = มือซ้าย

LH = มือขวา

ส่วนตัวเลขก็ตามที่ติดกับโน๊ตคาลิมบาเลยคับ21,804 views0 comments