สอน kalimba เพลง Lightly Row V.อย่างง่าย

วันนี้เรา จะมาสอนเล่น Kalimba อย่าง่ายกันๆๆ

สอน kalimba เพลง Lightly Row
สอน kalimba เพลง Lightly Row


โน๊ตเพลง Lightly Row


โน๊ต Kalimba เพลง Lightly Row
โน๊ต Kalimba เพลง Lightly Row


499 views0 comments